Rekrutacja – harmonogram

Uwaga kandydaci na studia!
Trwa III tura rekrutacji – do 8 września 2020.
III tura rekrutacji – od 21 września do 8 października 2020.

Uwaga. Dokumenty w drugiej turze będzie można składać osobiście lub w formie elektronicznej w dniach  21-28 września.

Obecnie trwa trzecia tura rekrutacji na studia, która zakończy się 8 października.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
obecnie prowadzi III turę
rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021.


Elektroniczna rejestracja kandydatów (w III turze) potrwa do 8 października (czwartek) do godz. 23:59.

Wpłacenie opłaty rekrutacyjnej (w III turze) w wysokości 85 zł – do 8 października (czwartek) do godz. 23:59.

Wyniki dotyczące zakwalifikowania kandydatów (w III turze) do przyjęcia na studia9 października (piątek) do. godz. 15.00.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej (w II turze) na II stopień studiów kierunku Zarządzanie (dotyczy kandydatów którzy NIE UKOŃCZYLI studiów I stopnia  na kierunku Zarządzanie) – 25 września (piątek) od godz. 10.00

Termin egzaminu praktycznego (w II turze) na jednolitych studiach magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 24 września (czwartek) od godz. 8.30

Termin rozmowy kwalifikacyjnej (w II turze) na II stopień studiów kierunku Lingwistyka sprawdzającej znajomość języka angielskiego – 22 września

Termin rozmowy kwalifikacyjnej (w II turze) na II stopień studiów kierunku Lingwistyka sprawdzającej znajomość drugiego języka obcego – 23 września

Potwierdzanie chęci studiowania (w II turze) na wybranym kierunku studiów – po 20 września (od 9.00 do godz. 15.00).

Masz pytanie? Zadzwoń:

 •  134375510, 134375531
  – pon-pt
  w godzinach 8.00 do 16.00

Kierunki na, które prowadzona jest rekrutacja w II turze to:


Automatyka i robotyka (studia stacjonarne)
Budownictwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Energetyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy (studia stacjonarne)
Filologia angielska (studia stacjonarne)
Informatyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Inżynieria środowiska (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską (studia stacjonarne)
Język rosyjski i wiedza o Rosji (studia stacjonarne)
Lingwistyka stosowana – studia II stopnia (studia stacjonarne)
Marketing internetowy (studia stacjonarne)
Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Międzynarodowa komunikacja językowa (studia stacjonarne)
Pedagogika (studia stacjonarne)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie (studia stacjonarne)
Pielęgniarstwo (studia stacjonarne)
Produkcja i bezpieczeństwo i żywności (studia stacjonarne)
Towaroznawstwo (studia stacjonarne i 26+)
Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne)
Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)
Zarządzanie – studia I stopnia (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Zarządzanie – studia II stopnia (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Zielarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)


Rekrutacja na studia w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na rok akademicki 2020/2021 prowadzona jest na wyżej wymienione kierunki studiów w formie:

 • stacjonarnej (tradycyjnych bezpłatnych studiów, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku),
 • niestacjonarnej (odpłatne studia, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy),
 • stacjonarnej 26+ (nowa forma studiów bezpłatnych) nie dotyczy Pielęgniarstwa oraz studiów II stopnia.

 

Studia stacjonarne 26+

Studia stacjonarne 26+ adresowane dla osób pracujących zawodowo lub chcących studiować w godzinach popołudniowych.

Grupa 26+ zostanie utworzona w przypadku zebrania co najmniej 20 osób na dany kierunek studiów.

Są to studia:
 • Bezpłatne, adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, ale także młodszych.
 • Przeznaczone są dla osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje.
 • W których zajęcia odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia w godzinach popołudniowych po godz. 15.00.
 • Które dają możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów, a po pierwszym roku studiów, w ramach indywidualnego planu studiów.
 • Na których część zajęć realizowana jest metodą e-learningu (kształcenia na odległość).
 • Gdzie możliwe jest uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów w planie studiów.
 • Dające możliwość występowania o stypendia rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi losowe.

 
Kolejne etapy rekrutacji będą prowadzone w zależności od tego czy na danym kierunku studiów zostaną wolne miejsca.

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA