Oferta kształcenia


 Kierunek studiówWysokość opłaty
1. Automatyka i robotyka2 650 zł
2. Budownictwo2 600 zł
3. Filologia w zakresie Filologia angielska2 200 zł
4. Informatyka2 650 zł
5. Inżynieria środowiska2 400 zł
6. Mechanika i budowa maszyn2 600 zł
7. Międzynarodowa komunikacja językowa2 100 zł
8. Pedagogika2 100 zł
9. Pielęgniarstwo (pomostowe)2 800 zł
10. Produkcja i bezpieczeństwo żywności2 300 zł
11. Towaroznawstwo2 300 zł
12. Turystyka i rekreacja2 100 zł
13. Wychowanie fizyczne2 100 zł
14. Zarządzanie2 300 zł
15. Zielarstwo2 500 zł
 Kierunek studiówWysokość opłaty
1. Inżynieria produkcji2 300 zł
2. Pielęgniarstwo2 500 zł
3. Zarządzanie2 300 zł
Terminy wnoszenia opłat: –     semestr zimowy
 •       I rata w wysokości 50 % do 15 października 2022 roku
 •       II rata w wysokości 50 % do 15 listopada 2022 roku
–     semestr letni
 •       I rata w wysokości 50 % do 15 lutego 2023 roku
 •       II rata w wysokości 50 % do 15 kwietnia 2023 roku
Wysokość opłaty rekrutacyjnej pobieranej od kandydatów na I rok studiów wynosi 85 zł.

 • Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia potrwa do 28 września (środa) do godz. 23:59.
 • Wpłacenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł – do 28 września (środa) do godz. 23:59.
 • Wyniki dotyczące zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia – 29 września (czwartek) do godz. 16.00.
 • Termin rozmowy kwalifikacyjnej na II stopień studiów kierunku Zarządzanie (dotyczy kandydatów, którzy NIE UKOŃCZYLI studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie) – 30 września (piątek) od godz. 9.00
 • Termin egzaminu praktycznego na jednolitych studiach magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 29 września (czwartek) od godz. 9.00
 • Potwierdzanie chęci studiowania na wybranym kierunku studiów – do 30 września (piątek) do godz. 15.00

Bezpłatne studia stacjonarne 26+ adresowane dla osób chcących studiować w godzinach popołudniowych.

Są to studia:

 • Bezpłatne, stacjonarne, adresowane do osób w każdym wieku (kandydat nie musi mieć ukończone 26 lat).
 • Na których zajęcia odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia w godzinach popołudniowych po godz. 15.00, a część zajęć realizowana jest metodą e-learningu (kształcenia na odległość).
 • Które dają możliwość studiowania wg indywidualnej organizacji studiów.
 • Dające możliwość występowania o stypendia rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi losowe.
 • Gdzie możliwe jest uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów w planie studiów.

Grupa 26+ zostanie utworzona w przypadku zebrania co najmniej 20 osób na dany kierunek studiów

Masz pytanie? Zadzwoń:
 • 134375502
 • 134375503
 • 134375510
 • 134375531
  • od poniedziałku do piątku 
  • w godzinach 8.00 do 16.00.
UWAGA Zasady wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne Krośnieńskiej Państwowej Uczelni w Krośnie:
 • Uczelnia zobowiązuję się wystawić fakturę VAT za usługi edukacyjne dopiero na żądanie nabywcy zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).
 • W przypadku gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła zapłata - fakturę wystawiamy do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata całości lub raty za usługi edukacyjne.
 • W przypadku gdy żądanie wystawienia faktury następuje po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata całości lub raty za usługi edukacyjne - fakturę wystawiamy w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania .
 • Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie. 
 • Uczelnia nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma.
 • Dane kontaktowe: kwestura@kpu.krosno.pl
Możesz również skorzystać w trakcie studiów z atrakcyjnych kredytów dedykowanych studentom. Szczegóły tutaj


REKRUTACJA – kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00:

tel. 134375510, 134375531

mail: rekrutacja@kpu.krosno.pl


Studiuj w PANS w Krośnie

Nasza uczelnia to wyjątkowe miejsce, nie tylko ze względu na lokalizację i historię miasta, w którym istnieje już 20 lat, ale przede wszystkim ze względu na ludzi, którzy tu studiują i pracują. Dlaczego?

 • Kształcimy specjalistów, którzy chcą mieć wpływ na funkcjonowanie miasta i regionu, w którym przyszło im dorastać i doskonalić swoje umiejętności.
 • Zawieramy porozumienia z najlepszymi firmami w regionie, by kształcąc w systemie dualnym i praktycznym, móc zagwarantować najlepszy start na rynku pracy.
 • Budujemy obiekty, wyposażamy laboratoria, kupujemy sprzęt najnowszej generacji, uzupełniamy księgozbiory biblioteczne po to, by zapewnić studentom supernowoczesne warunki studiowania.
 • Dbamy o rozwijanie umiejętności językowych umożliwiając udział w kursach i egzaminach językowych w certyfikowanym ośrodku egzaminacyjnym British Council.
 • Doceniają nas uczelnie zagraniczne, rokrocznie przysyłając do nas na studia kilkudziesięciu studentów w ramach wymian międzynarodowych. Nasi studenci mają niepowtarzalną okazję pobyć semestr lub dwa na partnerskich uczelniach zagranicznych.
 • Nasi kreatywni wykładowcy zachęcają do zgłębiania tajników wiedzy w wielu dziedzinach, m.in. zarządzania, energetyki, budownictwa, zielarstwa czy językoznawstwa.
 • Odwiedzają nas znani ludzie kultury, nauki i sportu którzy, dzieląc się swoimi doświadczeniami, zaszczepiają w młodych ludziach ciekawość świata.
 • Inicjujemy działania kół naukowych, sekcji sportowych, biura karier, samorządu, rad i komisji, w których można twórczo i naukowo realizować studenckie pasje.
 • Zmieniliśmy w przeszłości nazwę na Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie by jeszcze bardziej podkreślić regionalny charakter uczelni i być bliżej studentów. Obecnie widniejemy pod nazwą Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.