Nazwa kierunku studiów: Inżynieria produkcji
Specjalność:
-Zintegrowane systemy wytwarzania,
-Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie,
-Systemy informatyczne w inżynierii produkcji.  Czytaj więcej


Zakład Inżynierii Produkcji
dr Agnieszka Woźniak – Kierownik Zakładu
Kazimiera Panaś – Sekretariat
tel. 013-43-755-70,  fax 013-43-755-71
e-mail: ip@kpu.krosno.pl
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno