Zakwaterowanie


INFORMACJA

DLA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH W I TURZE REKRUTACJI

ORAZ

STUDENTÓW DRUGIEGO I TRZECIEGO ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH


Do 9 września 2022 roku można ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenta. Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2022/2023 wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w Dziale Studiów PANS w Krośnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Rynek 1, 38-400 Krosno, z dopiskiem Dział Studiów.


Pliki do pobrania: