Aktualne konkursy


 • Ministerstwo Edukacji i Nauki – aktualne konkursy
  Doskonała nauka – nabór do 18 marca 2022 r. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. Program […]
  Czytaj dalej. Ministerstwo Edukacji i Nauki – aktualne konkursy
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju- aktualne konkursy
  INFOSTRATEG III – nabór do 27 stycznia 2022 r. Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. W konkursie można złożyć wniosek wpisujący się w temat: Wykorzystanie sztucznej inteligencji SI do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z […]
  Czytaj dalej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju- aktualne konkursy
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – aktualne konkursy
  START – nabór do 22 listopada 2021 r. Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów. UWAGA! Zgodnie z nowym regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym […]
  Czytaj dalej. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – aktualne konkursy
 • Narodowe Centrum Nauki – aktualne konkursy
  Aktualny harmonogram konkursów NCN https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy ChistERA 2021 – nabór do 15 grudnia 2021 r. Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS) Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM) O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów […]
  Czytaj dalej. Narodowe Centrum Nauki – aktualne konkursy