Studenckie Koła Naukowe

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie oferuje swoim studentom wiele możliwości kształcenia i rozwijania zainteresowań wybiegających poza obowiązujące programy dydaktyczne. Jedną z form takiej działalności są Studenckie Koła Naukowe. W bieżącym roku funkcjonuje 25 Studenckich Kół Naukowych, w pełnym spektrum prowadzonych kierunków. Poza poszerzaniem wiedzy i zainteresowań, uczestnictwo w zajęciach koła naukowego przygotowuje studentów do działalności naukowej i egzaminu dyplomowego. Każde koło posiada opiekuna – pracownika Uczelni będącego specjalistą w danej dziedzinie wiedzy. Problematyka jaką zajmują się koła naukowe jest wielokierunkowa, a formy działalności bardzo urozmaicone. Poza zajęciami na terenie Uczelni, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo – szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach, realizują projekty naukowo – badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.


Studenckie Koło Naukowe „Akademia Budownictwa Regionalnego”

Koło Naukowe „Honorowych Dawców Krwi”

Koło Naukowe „NEO”

Koło Naukowe „Rotor”

Koło Naukowe „K100”

Koło Naukowe „Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności”

Koło Naukowe „Granit”

Koło Naukowe „FINANSE”

Koło Naukowe „Temida”

Koło Naukowe „Organizacji i Zarządzania”

Koło Naukowe „Lotnik”

Koło Naukowe „Wolontariatu Studenckiego”

Koło Naukowe „Towaroznawców”

Koło Naukowe „Ekonomistów”

Koło Naukowe „Biologiczno-Medyczne”

Koło Naukowe „Zabytkoznawców i Krajoznawców”

Koło Naukowe „Planta Medica”