Miarą sukcesu Uczelni jest aktywność zawodowa jej absolwentów. Podejmowane przez absolwentów wyzwania, a także ich doświadczenia zawodowe stanowią dla Uczelni motywację do działania i ciągłego doskonalenia procesu kształcenia. Czytaj więcej