Akademickie Centrum Wsparcia

W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie naszych studentów przypominamy, że mogą liczyć na pomoc naszych psychologów.

W tym niełatwym dla nas okresie szczególnie polecamy wszystkim studentom, którzy czują taką potrzebę, aby skonsultować się z psychologiem. Konsultacje są bezpłatne i obecnie odbywają się zdalnie w formie rozmowy telefonicznej lub wideorozmowy.

Aby skorzystać z konsultacji psychologicznych należy skontaktować się z psychologiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zadzwonić pod wskazany numer w godzinach dyżurów:

  • mgr Katarzyna Kotowska
  • e-mail: katarzyna.kotowska@kpu.krosno.pl
  • tel. 505 668 159
  • dyżur: od poniedziałku do piątku, w godz. 18.00 – 20.00
  • mgr Klaudyna Bieda 
  • e-mail: klaudyna.bieda@kpu.krosno.pl
  • tel. 505 668 183
  • dyżur w dniach: 25.03.2020; 08.04.2020; 29.04.2020; 06.05.2020; w godz. 16.00 – 18.00
  • kpu.krosno.pl/bon