Akademickie Centrum Wsparcia

W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie naszych studentów przypominamy, że mogą liczyć na pomoc naszych psychologów.

W tym niełatwym dla nas okresie szczególnie polecamy wszystkim studentom, którzy czują taką potrzebę, aby skonsultować się z psychologiem. Konsultacje są bezpłatne
i obecnie odbywają się w kontakcie bezpośrednim lub w formie konsultacji telefonicznej.

  • mgr Katarzyna Kotowska
  • e-mail: katarzyna.kotowska@kpu.krosno.pl
  • dyżur stacjonarny: poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00  –  Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 6, pok. 10
  • dyżur telefoniczny: środy w godz. 19.00 – 20.00   –  tel. 505 668 159

Zapraszamy również do korzystania ze wsparcia oferowanego w Centrum Wsparcia BON stworzonego w ramach projektu „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Centrum Wsparcia BON wszyscy studenci mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, ekonomicznego, prawnego i edukacyjnego. Centrum Wsparcia znajduje się w budynku Kampusu Humanistycznego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, pok. nr 10. Szczegółowe harmonogramy można znaleźć pod adresem: https://kpu.krosno.pl/fundusze-europejskie-kursy/projekty-realizowane/uczelnia-bez-barier-w-kierunku-edukacji/uczelnia-bez-barier-harmonogram-wsparcia/