Akademickie Centrum Wsparcia

W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie naszych studentów przypominamy, że mogą liczyć na pomoc naszych psychologów.

W tym niełatwym dla nas okresie szczególnie polecamy wszystkim studentom, którzy czują taką potrzebę, aby skonsultować się z psychologiem. Konsultacje są bezpłatne
i odbywają się w formie konsultacji mailowej i telefonicznej.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do Pani Kotowskiej w celu umówienia się na spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie, na adres e-mail:  katarzyna.kotowska@kpu.krosno.pl

Zapraszamy również do korzystania ze wsparcia oferowanego w Centrum Wsparcia BON stworzonego w ramach projektu „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Centrum Wsparcia BON wszyscy studenci mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, ekonomicznego, prawnego i edukacyjnego. Centrum Wsparcia znajduje się w budynku Kampusu Humanistycznego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, pok. nr 10. Szczegółowe harmonogramy można znaleźć pod adresem:
Uczelnia bez barier – Harmonogram wsparcia