Kontakt

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Rynek 1
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-00
fax 13-43-755-11 
e-mail: kpu@kpu.krosno.pl


Sekretariaty Rektora i Prorektorów

Rektor                              

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU

Biuro Rektora

Danuta Junka
mgr Joanna Jagiełło-Kuczała
Rynek 1, pokój nr 105
tel. 13-43-755-30
fax 13-43-755-11
e-mail: kpu@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

Prorektor ds. Studiów

dr Krzysztof Frączek

Dział Studiów

mgr Kamila Staroń
mgr Rafał Kin
Rynek 1, pokój nr 007
tel. 13-43-755-10, 013-43-755-31
e-mail: ds@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

Prorektor ds. Rozwoju

dr Agnieszka Woźniak

Biuro Prorektora ds. Rozwoju

mgr Krystyna Tomkiewicz
Rynek 1, pokój nr 108
tel. 13-43-755-26
e-mail: dzial.rozwoju@kpu.krosno.pl

Jak dojechać


Kanclerz

mgr Franciszek Tereszkiewicz

Biuro Kanclerza

mgr Lucyna Pojnar
Rynek 1, pokój nr 108
tel. 13-43-755-25
e-mail: kanclerz@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

Kwestor

mgr Jadwiga Zych

Kwestura

Rynek 1, pokój nr 112, 113
mgr inż. Elżbieta Zajdel
Krystyna Kielar-Zarych
tel. 13-43-755-32
fax 13-43-755-11

mgr Małgorzata Guzik
mgr Jolanta Wojtyczka
mgr Marta Stefanik
tel. 13-43-755-34
tel. 13-43-755-38

mgr Dominika Symów
mgr Marta Aszklar
tel. 13-43-755-36

Jak dojechać

Dział Kadr

mgr Marzena Filar
mgr Joanna Jatczyszyn
Rynek 1, pokój nr 017
tel. 13-43-755-37
fax 13-43-755-11
e-mail: kadry@kpu.krosno.pl

Jak dojechać


Sekcja ds. promocji i rozwoju

mgr Joanna Jagiełło-Kuczała
Rynek 1, pokój nr 105
tel. 13-43-755-28
e-mail: joanna.jagiello@kpu.krosno.pl

mgr Jacek Wnuk
Rynek 1, pokój nr 009
tel. 13-43-755-16
e-mail: jacek.wnuk@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

Sekcja ds. zarządzania projektami

mgr Izabela Steliga-Lepucka
Rynek 1, pokój nr 011
tel. 13-43-755-17
e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl

mgr Izabela Zajdel
Rynek 1, pokój nr 011
tel. 13-43-755-17
e-mail: izabela.zajdel@kpu.krosno.pl 

Jak dojechać

Sekcja ds. współpracy z zagranicą

inż. Sławomir Pelczar
Rynek 1, pokój nr 009
tel. 13-43-755-15
fax 13-43-755-11
e-mail: slawomir.pelczar@kpu.krosno.pl

Jak dojechać


Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego

inż. Andrzej Jakubowski

Dział Techniczno-Gospodarczy

mgr inż. Maciej Krukar

Rynek 1, pokój nr 012
tel. 13-43-755-35
13-43-755-29
fax  13-43-755-11
e-mail: maciej.krukar@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

Kierownik Zespołu Specjalistów ds. informatyki

mgr inż. Mateusz Lorenc

Zespół Specjalistów ds. informatyki

mgr inż. Konrad Wilusz
inż. Wojciech Borisenek
Rynek 1, pokój nr 013
e-mail: informatycy@kpu.krosno.pl

Informatycy odpowiedzialni za kampusy:

inż. Maciej Półchłopek
tel. 13-43-755-87

Krzysztof Niezgoda
tel. 13-43-755-77

technicy@kpu.krosno.pl 

Kampusy przy ul.

  • Wyspiańskiego 20
  • Dmochowskiego 12
  • Żwirki i Wigury 9a
  • Kazimierza Wielkiego 8

Inspektor ochrony danych

mgr Łukasz Kunicki
tel. 13-43-755-14
ochrona.danych@kpu.krosno.pl

Jak dojechać


Jednostki ogólnouczelniane

Studium Języków Obcych

Rynek 5, 38-400 Krosno
tel. 13-43-650-67, 13-43-755-15
szkolajezykow@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rynek 1, pokój 01
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-12
swfis@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

Studium Nauk Podstawowych

Kazimierza Wielkiego  8, 38-400 Krosno
tel. 13-43-755-40

Jak dojechać


Obsługa Instytutów 

Obsługa Kampusu KPU przy ul. Kazimierza Wielkiego

Mirosław Madej
tel. 13-43-755-49

Obsługa Kampusu KPU przy ul. Dmochowskiego 12

Radosław Siwik
tel. 505 668 148

Obsługa Kampusu KPU przy ul. Wyspiańskiego 20

Andrzej Przytocki
tel. 13-43-755-67


Kierownik Domów Studenta

Grażyna Mrozek

ul. Żwirki i Wigury 9a
tel. 505 668 147
e-mail: bursa@kpu.krosno.pl

Jak dojechać