Kontakt

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Rynek 1
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-00
fax 13-43-755-11 
e-mail: kpu@kpu.krosno.pl


Sekretariaty Rektora i Prorektorów

Rektor                              

dr hab. Zbigniew Barabasz

Biuro Rektora

Danuta Junka
mgr Joanna Jagiełło-Kuczała
Rynek 1, pokój nr 105
tel. 13-43-755-30
fax 13-43-755-11
e-mail: kpu@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

Prorektor ds. Studiów

dr Krzysztof Frączek

Dział Studiów

mgr Kamila Staroń
mgr Rafał Kin
Rynek 1, pokój nr 007
tel. 13-43-755-10, 013-43-755-31
e-mail: ds@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

Prorektor ds. Rozwoju

dr Agnieszka Woźniak

Biuro Prorektora ds. Rozwoju

mgr Krystyna Tomkiewicz
Rynek 1, pokój nr 108
tel. 13-43-755-26
e-mail: dzial.rozwoju@kpu.krosno.pl

Jak dojechać


Kanclerz

mgr Franciszek Tereszkiewicz

Biuro Kanclerza

mgr Lucyna Pojnar
Rynek 1, pokój nr 108
tel. 13-43-755-25
e-mail: kanclerz@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

Kwestor

mgr Jadwiga Zych

Kwestura

Rynek 1, pokój nr 112, 113
mgr inż. Elżbieta Zajdel
Krystyna Kielar-Zarych
tel. 13-43-755-32
fax 13-43-755-11

mgr Małgorzata Guzik
mgr Jolanta Wojtyczka
mgr Marta Stefanik
tel. 13-43-755-34
tel. 13-43-755-38

mgr Dominika Symów
mgr Marta Aszklar
tel. 13-43-755-36

Jak dojechać

Dział Kadr

mgr Marzena Filar
mgr Joanna Jatczyszyn
Rynek 1, pokój nr 017
tel. 13-43-755-37
fax 13-43-755-11
e-mail: kadry@kpu.krosno.pl

Jak dojechać


Sekcja ds. promocji i rozwoju

mgr Joanna Jagiełło-Kuczała
Rynek 1, pokój nr 105
tel. 13-43-755-28
e-mail: joanna.jagiello@kpu.krosno.pl

mgr Jacek Wnuk
Rynek 1, pokój nr 009
tel. 13-43-755-16
e-mail: jacek.wnuk@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

Sekcja ds. zarządzania projektami

mgr Izabela Steliga-Lepucka
Rynek 1, pokój nr 011
tel. 13-43-755-17
e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl

mgr Andrzej Przytocki
Rynek 1, pokój nr 011
tel. 13-43-755-19
e-mail: andrzej.przytocki@kpu.krosno.pl

mgr Izabela Zajdel
Rynek 1, pokój nr 011
tel. 13-43-755-17
e-mail: izabela.zajdel@kpu.krosno.pl 

Jak dojechać

Sekcja ds. współpracy z zagranicą

inż. Sławomir Pelczar
Rynek 1, pokój nr 009
tel. 13-43-755-15
fax 13-43-755-11
e-mail: slawomir.pelczar@kpu.krosno.pl

Jak dojechać


Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego

inż. Andrzej Jakubowski

Dział Techniczno-Gospodarczy

mgr inż. Maciej Krukar

Rynek 1, pokój nr 012, 013
tel. 13-43-755-35
13-43-755-29
fax  13-43-755-11
e-mail: maciej.krukar@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

Zespół Informatyków

mgr inż. Konrad Wilusz
mgr inż. Mateusz Lorenc
Łukasz Pelczar
Rynek 1, pokój nr 014
e-mail: informatycy@kpu.krosno.pl

Kampus przy ul. Wyspiańskiego 20:
inż. Wojciech Borisenek
tel. 13-43-755-77
wojciech.borisenek@kpu.krosno.pl

 

Jak dojechać

Inspektor ochrony danych

mgr Krystyna Tomkiewicz
tel. 13-43-755-26
ochrona.danych@kpu.krosno.pl

Jak dojechać


Jednostki ogólnouczelniane

Studium Języków Obcych

Rynek 5, 38-400 Krosno
tel. 13-43-650-67, 13-43-755-15
szkolajezykow@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rynek 1, pokój 01
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-12
swfis@kpu.krosno.pl

Jak dojechać

Studium Nauk Podstawowych

Kazimierza Wielkiego  8, 38-400 Krosno
tel. 13-43-755-40

Jak dojechać


Obsługa Instytutów 

Obsługa Kampusu KPU przy ul. Kazimierza Wielkiego

Mirosław Madej
tel. 13-43-755-49

Obsługa Kampusu KPU przy ul. Wyspiańskiego 20

Radosław Siwik
tel. 505 668 148

Obsługa Kampusu KPU przy ul. Dmochowskiego 12

Radosław Siwik
tel. 505 668 148


Kierownik Domów Studenta

Grażyna Mrozek

ul. Żwirki i Wigury 9a
tel. 505 668 147
e-mail: bursa@kpu.krosno.pl

Jak dojechać