Kontakt

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Rynek 1

38-400 Krosno
tel. 13-43-755-00
fax 13-43-755-11 
e-mail: pans@pans.krosno.pl


Sekretariaty Rektora i Prorektorów

Rektor                              

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS

Biuro Rektora

mgr Joanna Jagiełło-Kuczała
mgr Dominika Szafran
Rynek 1, pokój nr 105
tel. 13-43-755-30
fax 13-43-755-11
e-mail: pans@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Prorektor ds. Studiów

dr Krzysztof Frączek

Dział Studiów

mgr Kamila Staroń
mgr Rafał Kin
Rynek 1, pokój nr 007
tel. 13-43-755-10, 013-43-755-31
e-mail: ds@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Prorektor ds. Rozwoju

dr Agnieszka Woźniak

Dział rozwoju, sekcja ds. rozwoju

mgr Krystyna Tomkiewicz
Rynek 1, pokój nr 009
tel. 13-43-755-26
e-mail: dzial.rozwoju@pans.krosno.pl

Jak dojechać


Kanclerz

mgr Franciszek Tereszkiewicz

Biuro Kanclerza

mgr Lucyna Pojnar
Rynek 1, pokój nr 108
tel. 13-43-755-25
e-mail: kanclerz@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Kwestor

mgr Jadwiga Zych

Kwestura

Rynek 1, pokój nr 112, 113
mgr inż. Elżbieta Zajdel
Krystyna Kielar-Zarych
tel. 13-43-755-32
fax 13-43-755-11

mgr Małgorzata Guzik
mgr Jolanta Wojtyczka
mgr Marta Stefanik
tel. 13-43-755-34
tel. 13-43-755-38

mgr Dominika Symów
mgr Marta Aszklar
tel. 13-43-755-36

Jak dojechać

Dział Kadr

mgr Marzena Filar
Rynek 1, pokój nr 017
tel. 13-43-755-37
fax 13-43-755-11
e-mail: kadry@pans.krosno.pl

mgr Joanna Jatczyszyn
Rynek 1, pokój nr 017
tel. 13-43-755-07
fax 13-43-755-11
e-mail: joanna.jatczyszyn@pans.krosno.pl

Jak dojechać


Dział promocji i współpracy, sekcja ds. promocji i popularyzacji nauki

mgr inż. Bartłomiej Bielawa
Rynek 1, pokój nr 004
tel. 13-43-755-12
e-mail: bartlomiej.bielawa@pans.krosno.pl

mgr Jacek Wnuk
Rynek 1, pokój nr 001
tel. 13-43-755-16
e-mail: jacek.wnuk@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Dział promocji i współpracy, Centrum Technologiczne Inkubator

mgr Sylwia Maciejowska-Gunia
Rynek 1, pokój nr 004
tel. 13-43-755-18
e-mail: sylwia.gunia@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Grzegorz Sobolewski
Rynek 1, pokój nr 004
tel. 13-43-755-12

Pracownik biura
mgr inż. Bartłomiej Bielawa
Rynek 1, pokój nr 004
tel. 13-43-755-12
e-mail: bon@pans.krosno.pl

Jak dojechać


Dział rozwoju, sekcja ds. rozwoju

mgr Krystyna Tomkiewicz
Rynek 1, pokój nr 009
tel. 13-43-755-26
e-mail: dzial.rozwoju@pans.krosno.pl

mgr Andrzej Przytocki
Rynek 1, pokój nr 011
tel. 13 – 43-755-19
e-mail: andrzej.przytocki@pans.krosno.pl

Mateusz Borek
ul. Kazimierza Wielkiego 6
e-mail: mateusz.borek@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Dział rozwoju, sekcja ds. współpracy z zagranicą

Anna Hańczyk
Rynek 1, pokój nr 004
tel. 13-43-755-15
fax 13-43-755-11

e-mail: iro@pans.krosno.pl

Jak dojechać


Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego

inż. Andrzej Jakubowski

Dział Techniczno-Gospodarczy

mgr inż. Maciej Krukar

Rynek 1, pokój nr 012
tel. 13-43-755-35
13-43-755-29
fax  13-43-755-11
e-mail: maciej.krukar@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Kierownik Zespołu Specjalistów ds. informatyki

mgr inż. Mateusz Lorenc

Zespół Specjalistów ds. informatyki

mgr inż. Konrad Wilusz
inż. Wojciech Borisenek
Rynek 1, pokój nr 013
e-mail: informatycy@pans.krosno.pl

Informatycy odpowiedzialni za kampusy:

mgr inż. Maciej Półchłopek
tel. 13-43-755-87

mgr inż. Damian Przybyła
tel. 13-43-755-77

informatycy@pans.krosno.pl 

Kampusy przy ul.

  • Wyspiańskiego 20
  • Dmochowskiego 12
  • Żwirki i Wigury 9a
  • Kazimierza Wielkiego 8

Dział pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami

mgr Izabela Steliga-Lepucka
Rynek 1, pokój nr 011
tel. 13-43-755-17
e-mail: izabela.steliga@pans.krosno.pl

mgr Izabela Zajdel
Rynek 1, pokój nr 011
tel. 13-43-755-17
e-mail: izabela.zajdel@pans.krosno.pl

Jak dojechać


Jednostki ogólnouczelniane

Studium Języków Obcych

Rynek 5, 38-400 Krosno
Tel. 13 437 5555
Tel. 505 668 132
szkolajezykow@pans.krosno.pl

Jak dojechać

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rynek 1, pokój 004
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-12
swfis@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Studium Nauk Podstawowych

Kazimierza Wielkiego 8, 38-400 Krosno
tel. 13-43-755-40

Jak dojechać


Obsługa Instytutów 

Obsługa Kampusu PANS przy ul. Kazimierza Wielkiego

Mirosław Madej
tel. 13-43-755-49

Obsługa Kampusu PANS przy ul. Dmochowskiego 12

Radosław Siwik
tel. 505 668 148

Obsługa Kampusu PANS przy ul. Wyspiańskiego 20

Andrzej Przytocki
tel. 13-43-755-67


Kierownik Domów Studenta

Grażyna Mrozek

ul. Żwirki i Wigury 9a
tel. 505 668 157
e-mail: bursa@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Inspektor ochrony danych

mgr Łukasz Kunicki
tel. 13-43-755-14
ochrona.danych@pans.krosno.pl