Rada Uczelni

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie:

1) członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

  • Aleksandra Sanocka-Gierek
  • Janusz Fic
  • Dariusz Frydrych

2) członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

  • prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz
  • dr Bartosz Gołąbek
  • mgr Franciszek Tereszkiewicz

3) Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego:

  • Katarzyna Turczyn