Struktura Uczelni


 

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor

dr Agnieszka Woźniak
Prorektor ds. Rozwoju

dr Krzysztof Frączek
Prorektor ds. Studiów

mgr Franciszek Tereszkiewicz
Kanclerz 

mgr Jadwiga Zych
KwestorJednostki ogólnouczelniane