Struktura Uczelni


prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
Rektor

prof. nadzw. dr hab.  Zbigniew Barabasz
Prorektor ds. Rozwoju

dr Dominik Wróbel
Prorektor ds. Studiów

mgr Franciszek Tereszkiewicz
Kanclerz 

mgr Jadwiga Zych
Kwestor
 Jednostki ogólnouczelniane