dr Renata Dziubaszewska

Zakład Pielęgniarstwa


Pielęgniarka, absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. Obszar badań naukowych zorientowany na uwarunkowania środowiskowe i genetyczne rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży, społeczne uwarunkowania zdrowia, zapewnienie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w obszarze pielęgniarstwa pediatrycznego i internistycznego. Czynnie zaangażowana w działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa zgodnie z obecnymi trendami. Interesuje się także medycyną niekonwencjonalną, geriatrią oraz zasadami racjonalnego i zdrowego odżywiania się.