Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska, po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej, mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci i instalacji oraz hydrotechnicznych! Czytaj więcej


Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska
dr inż. Bernadeta Rajchel – Kierownik Zakładu
mgr Agnieszka Urbańska – Sekretariat
tel. 013-43-755-90
e-mail: ip2@kpu.krosno.pl
ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno