mgr Anna Hycnar

Zakład Studiów Dwujęzykowych


Wykładowca w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej. Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego, historii języka, tłumaczeń pisemnych, metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych. Stypendystka Instytutu Goethego i Bosch Stiftung W ramach programu Erasmus prowadziła zajęcia w uczelniach w Niemczech, Austrii, na Węgrzech i Łotwie. Pełni funkcję opiekuna praktyk zawodowych na kierunku Dwujęzykowe Studia dla Tłumaczy.