Kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę techniczną, ekonomiczną i przyrodniczą, co daje duże możliwości kształcenia specjalizacyjnego dla niszowych potrzeb rynku pracy. Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku potrzebuje specjalistów do spraw jakości – inżynierów jakości, którymi są towaroznawcy. Czytaj więcej


Zakład Towaroznawstwa 
dr inż. Małgorzata Górka – Kierownik Zakładu
mgr Iwona Wajs – Sekretariat
tel: 13 43 755 80
e-mail: ig@kpu.krosno.pl
Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno