Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.Czytaj więcej 


Zakład Pedagogiki
dr Barbara Lulek – Kierownik Zakładu
mgr Natalia Pasierbska – Sekretariat
tel. 13-43-755-40,  fax 13-43-755-41
e-mail: ih@kpu.krosno.pl
ul.Kazimierza Wielkiego 8, 38-400 Krosno
Pokój nr 15 (I piętro)