Instytut Humanistyczny KPU w Krośnie mieści się w budynku Collegium Pigonianum przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4-8 w Krośnie.

 Czytaj więcej


Kontakt do zakładów:
Filologia angielska
Pedagogika
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy
Międzynarodowa komunikacja językowa
Lingwistyka stosowana


E-skrzynka postulatów i wniosków