Strona główna

Charakterystyka kierunku

Studia na FILOLOGII ANGIELSKIEJ, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,  zapewniają absolwentom biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 (wszystkie specjalności) oraz umiejętność porozumiewania się w języku hiszpańskim na poziomie B1 (specjalność językowa z językiem hiszpańskim.)  Czytaj więcej


Zakład Filologii Angielskiej
dr Agnieszka Habrat Kierownik zakładu
mgr Natalia Pasierbska – Sekretariat
tel. 13-43-755-40,  fax 13-43-755-41
e-mail: ih@kpu.krosno.pl
ul.Kazimierza Wielkiego 8 , 38-400 Krosno
pokój 15

Galeria zakładu

Galeria zakładu

Kącik literacki

przejdź do treści