Ochrona własności intelektualnej

Odpowiedzialność za plagiat

W trosce o wysokie standardy etyczne oraz staranność w kwestii ochrony własności intelektualnej w kontekście przygotowania prac pisemnych w Instytucie Humanistycznym z dniem 1 VI 2017 wprowadza się

Wyciąg z podręcznika pt. 

Źródło: https://prawokultury.pl/kurs/