Jakość kształcenia

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie obowiązuje  Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, nad którym pieczę sprawuje Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Każda jednostka uczelni zobowiązana jest do wdrażania odpowiednich działań i regulacji mających na celu jak najwyższą jakość kształcenia opartą o przejrzyste procedury zawarte w Uczelnianej Księdze Procedur.

Skład Instytutowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (2018/2019):

  • dr Joanna Ziobro-Strzępek  – Przewodnicząca komisji instytutowej, przedstawiciel Instytutu w Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • dr Beata Piechota – przedstawiciel Zakładu Pedagogiki,
  • dr Ewa Rusek – przedstawiciel Zakładu Filologii Angielskiej,
  • mgr Urszula Raś – przedstawiciel Zakładu Komunikacji Międzykulturowej,
  • Sylwia Hanus – przedstawiciel studentów