Kolegium Instytutu

Skład Kolegium Instytutu Humanistycznego PWSZ w Krośnie w roku akademickim 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM

KIEROWNICY ZAKŁADÓW FUNKCJONUJĄCYCH W INSTYTUCIE

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU W SENACIE UCZELNI

INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI

REPREZENTANT STUDENTÓW

  • Kinga Bałon, przedstawicielka studentów z Instytutu, zgłoszona przez Radę Samorządu Studenckiego