Egzaminy dyplomowe

Student zobowiązany jest  złożyć pracę dyplomową wraz z podpisanymi oświadczeniami do 15 czerwca br.

Pierwsza strona egzemplarza składanego do sekretariatu musi być opatrzona datą i pisemną akceptacją opiekuna pracy.

Student zobowiązany jest dwa  tygodnie przed obroną złożyć do sekretariatu Instytutu Humanistycznego:

  •  fotografia (format: 45 x 65 mm) – 4 szt.
  • 3 prace dyplomowe ( 2 w twardej oprawie 1 w miękkiej  drukowana obustronnie) + wersja elektroniczna (płytka CD – 1 szt.),
  • Na dwóch ostatnich stronach pracy należy zamieścić:

–         streszczenie pracy – dotyczy pracy napisanej w języku obcym (1 strona)

–         oświadczenia wg zamieszczonego poniżej wzoru