dr inż. Małgorzata Górka

Zakład Marketingu


Nauczyciel akademicki. Pracownik Zakładu Marketingu. W 2015 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych SGGW w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych w zakresie ekonomii. Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim przedsiębiorczości, ekonomiki przedsiębiorstw, innowacyjności przedsiębiorstw, zarządzania jakością oraz marketingu internetowego. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, w tym m.in. monografii autorskiej „Innowacyjność rolniczych spółdzielni produkcyjnych a ich efektywność ekonomiczna na przykładzie województwa podkarpackiego” oraz Górka M. (pod red. nauk.). „Determinanty i metody zarządzania jakością. Wybrane problemy.”.