dr inż. Małgorzata Górka

Zakład Towaroznawstwa


Nauczyciel akademicki. Pracownik Zakładu Towaroznawstwa. W 2015 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie ekonomii. Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim  przedsiębiorczości, ekonomiki przedsiębiorstw,  innowacyjności przedsiębiorstw, zarządzania jakością. Autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, w tym m.in. monografii autorskiej „Innowacyjność rolniczych spółdzielni produkcyjnych a ich efektywność ekonomiczna na przykładzie województwa podkarpackiego”.