Dr Joanna Grzesik-Gąsior

Zakład Położnictwa


Wykładowca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku Położnictwo z przedmiotów Podstawy Opieki Położniczej, Techniki Położnicze i Prowadzenie Porodu, Położnictwo i Opieka Położnicza. Prowadzi także zajęcia praktyczne na kierunku Pielęgniarstwo z przedmiotu Położnictwo, Ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze. Od 2021 r. kierownik Zakładu Położnictwa.