dr Krzysztof Frączek

Zakład Wychowania Fizycznego


Jego zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z kształtowaniem i diagnozowaniem zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych, metodyką nauczania techniki i taktyki, opracowywaniem planów treningowych, zagadnieniami z zakresu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Jest autorem trzech książek z zakresu metodyki nauczania, przygotowania motorycznego oraz taktyki gry w piłkę siatkową.