Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne). W trakcie trwania studiów studenci uzyskują kwalifikacje z dziedziny inżynierii lądowej w zakresie: realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych. Czytaj więcej


Zakład Budownictwa
dr inż. Tomasz Pytlowany – Kierownik Zakładu
mgr Agnieszka Urbańska – Sekretariat
tel. 013-43-755-90
e-mail: ip2@kpu.krosno.pl
ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno