dr inż. Piotr Wais

Zakład Informatyki


Nauczyciel akademicki z dwudziestoletnim stażem, obecnie pracuje w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na stanowisku starszego wykładowcy. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku elektrotechnika, w zakresie informatyka techniczna oraz informatyka i automatyka. Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka, specjalność sztuczna inteligencja. Doktoryzował się na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wypromował kilkudziesięciu inżynierów.