dr Barbara Lulek

Zakład Pedagogiki


Pedagog. Zainteresowania badawcze ześrodkowane są wokół kategorii: rodziny jako przestrzeni życia dziecka i dokonujących się w jej obrębie zmian; szkoły, która jest naturalnym elementem zmieniającego się środowiska lokalnego; wzajemnych powiązań szkoły z rodziną w toku wspólnej pracy na rzecz dziecka – ucznia. W okresie od 2010 r. do 2018 r. pełniła funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie prowadzi zajęcia z przedmiotów: Współpraca szkoły z rodziną i środowiskiem, Diagnostyka pedagogiczna, Animacja działań środowiskowych.