Instytut Politechniczny przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie – obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni, powstał w 2000 r. i w pierwszym roku swej działalności kształcił na trzech specjalnościach: Eksploatacja i konstrukcja maszyn, Kształtowanie środowiska, Sieciowe Systemy Informatyczne. Czytaj więcej


Kontakt do zakładów:
Budownictwa
Energetyki
Inżynierii środowiska
Górnictwa i geologii
Mechaniki i budowy maszyn
Informatyki
Inżynieria Produkcji