dr inż. Dorota Chodorowska

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn


Doktor nauk technicznych, dyscyplina – mechanika. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z opisem wytrzymałościowych modeli matematycznych konstrukcji cienkościennych, poddawanych obciążeniom użytkowym. Badania prowadzi w zakresie poznawczym odnoszącym się do określenia wpływu obciążeń zewnętrznych na stateczność konstrukcji cienkościennych. Istotnym dorobkiem są badania eksperymentalne, analityczne jak i numeryczne wpływu sprężenia technologicznego na stateczność cienkościennych konstrukcji blachownicowych. Obecnie prowadzi badania z zakresu stateczności cienkościennych konstrukcji lotniczych.