dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS

Zakład Turystyki i Rekreacji


Historyk sztuki, specjalista w zakresie sztuki średniowiecznej, prowadzi badania się w zakresie malarstwa tablicowego i ściennego, rzeźby drewnianej polichromowanej oraz architektury, zwłaszcza drewnianej architektury kościelnej. Ważnym elementem jego zainteresowań badawczych jest przeszłość artystyczna Krosna, a także różnorodne aspekty i znaczenie dziedzictwa kulturowego dla turystyki. Odrębną dziedziną zainteresowań naukowych jest historia konserwacji i inwentaryzacji zabytków na ziemiach polskich. Z turystką – zwłaszcza górską – związany od najmłodszych lat. W latach 80-tych ubiegłego wieku jeden z najbardziej aktywnych członków Klubu Górskiego „Beskidnicy” PTTK Krosno. Odwiedził ponad 50 państw na trzech kontynentach. W sierpniu 2014 r. wszedł na Kazbek 5047 m n.p.m. – jeden z najwyższych szczytów Kaukazu.