Instytut Zdrowia i Gospodarki skupia kierunki studiów zorientowane wokół następujących dziedzin nauki: nauki społeczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki inżynieryjno – techniczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczne. Czytaj więcej


Kontakt do zakładów
Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności
Towaroznawstwa
Pielęgniarstwo I stopnia
Pielęgniarstwo II stopnia
Turystyki i Rekreacji
Wychowania Fizycznego
Zielarstwo
Zarządzanie I stopnia
Zarządzanie II stopnia
Marketing Internetowy 
Położnictwo


E-skrzynka postulatów i wniosków