dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS

Zakład Wychowania Fizycznego


Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki: teorii treningu sportowego, kultury fizycznej, promocji zdrowia i zachowań zdrowotnych młodzieży. Swoimi badaniami obejmuje teren Euroregionu Karpat. Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji naukowych oraz organizatorem licznych konferencji naukowych i metodyczno-naukowych. W kadencji od 2016 r. do 2020 r. Prorektor ds. rozwoju, w kadencji od 2020 r. do 2024 r. Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Prowadzi zajęcia z zakresu: Teorii treningu sportowego, Diagnozowania w treningu sportowym, Podstaw rekreacji.