Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa

Czytaj więcej


Zakład Pielęgniarstwa
mgr Małgorzata Dziura – Kierownik Zakładu
Anna Kowalczyk – Sekretariat
tel: 13 43 755 50
e-mail: zpie@kpu.krosno.pl
Kazimierza Wielkiego 6, 38-400 Krosno