Senat


dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor – przewodniczący SenatuStudium Języków Obcych

mgr Joanna Krochmal

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Dominik Stanisławczyk

Studium Nauk Podstawowych

mgr inż. Maria Rysz


Administracja uczelni

mgr Jadwiga Zych

mgr Marzena Filar


W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą

Janusz Fic
Przewodniczący Rady Uczelni

dr Krzysztof Frączek
Prorektor ds. studiów

mgr Franciszek Tereszkiewicz
Kanclerz 

mgr Jadwiga Zych
Kwestor

dr Bartosz Gołąbek
Dyrektor Instytutu Humanistycznego

dr Karol Trojanowicz
Dyrektor Instytutu Politechnicznego

dr Renata Dziubaszewska
Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki

 

prof. dr hab. Iwona Wawer
Kierownik Zakładu Zielarstwa

dr inż. Dorota Chodorowska
Kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn

dr Wojciech Gruchała
Kierownik Zakładu Komunikacji Międzykulturowej

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak
Kierownik Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności

dr Barbara Lulek
Kierownik Zakładu Pedagogiki

dr inż. Piotr Lenik
Kierownik Zakładu Zarządzania

dr inż. Bernadeta Rajchel
Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska
Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji


 

dr Małgorzata Świdrak
Kierownik Studium Nauk Podstawowych

mgr Anna Świst
Kierownik Studium Języków Obcych

dr Joanna Ziobro-Strzępek
Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej

mgr Grzegorz Sobolewski
Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr inż. Piotr Wais
Kierownik Zakładu Informatyki

mgr Judyta Zajdel
Kierownik Biblioteki


Przedstawiciele studentów

Instytut Humanistyczny

Kinga Bałon

Czemian Gött

 

Instytut Politechniczny

inż. Bartłomiej Bielawa

Maciej Półchłopek

Instytut Zdrowia i Gospodarki

Aneta Szymańska

Katarzyna Turczyn