Senat


prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
Rektor

prof. nadzw. dr hab.  Zbigniew Barabasz
Prorektor ds. Rozwoju

dr Dominik Wróbel
Prorektor ds. Studiów

mgr Franciszek Tereszkiewicz
Kanclerz 

mgr Jadwiga Zych
Kwestor
 Jednostki ogólnouczelniane


Przedstawiciele Pracowników Instytutu Humanistycznego

dr Agnieszka Habrat

dr Joanna Kułakowska-Lis

Przedstawiciele Pracowników Instytutu Zdrowia i Gospodarki

dr inż. Magdalena Dykiel

mgr Andrzej Zatorski

Przedstawiciel Pracowników Instytutu Politechnicznego

dr inż. Dorota Chodorowska


Przedstawiciele Pracowników Administracji

mgr Marzena Filar
mgr Jadwiga Zych

Przedstawiciel Rektora UJ

prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz

Przedstawiciel Rektora AWF w Krakowie

prof. nadzw. dr hab. Mariusz Ozimek


Przedstawiciel Rektora Politechniki Rzeszowskiej

prof. nadzw. dr hab. inż. Izabela Skrzypczak

Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. nadzw. dr hab. Emilian Zadarko

Przedstawiciel Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski


Przedstawiciele studentów

Katarzyna Turczyn
Magdalena Jasińska
Aneta Szymańska
Jakub Kluska

Maciej Półchłopek
Kacper Kandefer
Dominik Orzechowski
Daniel Panek

Gabriela Mroczka
Małgorzata Wojdyła
Dominika Wojdyła
Sylwia Gudyka


Zapraszani goście

prof. nadzw. dr hab. Janusz Gruchała
dr Henryk Różański
mgr Judyta Zajdel