mgr Robert Rajs

Studium Nauk Podstawowych


Uczestnictwo w kilkunastu konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych), na których zostały wygłoszone referaty związane w prowadzonymi badaniami naukowymi. Prowadzenie badań naukowych związanych z edukacją informatyczną studentów poprzez narzędzia blended learningu. Badania jakości kształcenia przy zastosowaniu wspomagania nauczania nowoczesnymi narzędziami kształcenia na odległość.