dr hab. Emilian Zadarko, prof. KPU

Zakład Wychowania Fizycznego


Zainteresowania naukowe z zakresu teorii treningu sportowego i zdrowotnego, zachowań zdrowotnych osób w różnym wieku oraz  gimnastyki leczniczej. Obecne zainteresowania naukowe skupione są wokół stylu życia młodzieży akademickiej z terenu Europy Wschodniej i prowadzonymi badaniami w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, Polsce i na Ukrainie, realizowanymi w ramach grantów naukowych. Autor ponad 90 publikacji.