dr Edyta Kwilosz

Zakład Pielęgniarstwa


Wykładowca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, prowadzi zajęcia z przedmiotu pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, podstawy pielęgniarstwa pediatrycznego oraz jest promotorem prac dyplomowych.

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Członek Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.Telefon: 13 43 755 50
E-mail: edyta.kwilosz@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur Pracownika