dr inż. Maria Rysz

Studium Nauk Podstawowych


W publikacjach i zajęciach dydaktycznych, w szerokim zakresie, zajmuję się przede wszystkim zagadnienia związane z technologią informacyjną, wykorzystaniem programów komputerowych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, w pracy pedagoga oraz zagadnieniami dotyczącymi ekonomii gospodarstw rolnych.