dr Joanna Kułakowska-Lis

Zakład Komunikacji Międzykulturowej


W pracy naukowej zajmuje się literaturą XIX wieku (szczególnie formami literatury religijnej), literaturą dla dzieci i młodzieży (do prowadzonego przez ponad 10 lat przedmiotu opracowywała autorskie programy i materiały dydaktyczne dla studentów), edytorstwem współczesnym i retoryką.