dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PANS

Zakład Budownictwa


Promotor prac dyplomowych inżynierskich z zakresu budownictwa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie oraz na Politechnice Rzeszowskiej. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Materiały budowlane i Podstawy projektowania konstrukcji.