dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. KPU

Zakład Budownictwa


Promotor prac dyplomowych inżynierskich z zakresu budownictwa w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz na Politechnice Rzeszowskiej. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Materiały budowlane i Podstawy projektowania konstrukcji.