dr hab. Łukasz Furman, prof. PANS

Zakład Zarządzania


Zainteresowania naukowe skupiają się wokół finansów publicznych, a w szczególności w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego, efektywności audytu podatkowego w przedsiębiorstwach i innych instytucjach, wpływu systemu podatkowego na działalność przedsiębiorstw i innych podmiotów.