dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, prof. PANS

Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności


Doktor habilitowana inżynier Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka jest kierownikiem Katedry Chemii Ogólnej Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesorem uczelni, towaroznawcą i rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. Prowadzi badania i wykłady z zakresu: oceny dynamiki zmian parametrów jakości wyrobów, chemii żywności i jej bezpieczeństwa, oksydacji tłuszczów jadalnych, technik analitycznych.