Kierunki studiów


Studia I stopnia – licencjackie, inżynierskie


Studia II stopnia – magisterskie

Nowy kierunek od 01.10.2020

*Kierunek zostanie otwarty po uzyskaniu zgody MNiSW.