Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie to kierunek inżynierski o charakterze interdyscyplinarnym łączący wiedzę ekonomiczną, techniczną i przyrodniczą. Ta wieloaspektowość stwarza szerokie możliwości  kompleksowego kształcenia przyszłych inżynierów z zakresu: kontroli jakości w gospodarce przemysłowej i żywnościowej, kształtowaniu jakości towarów, projektowania wyrobów, zarządzania jakością i procesami technologicznymi, marketingu produktów oraz logistyki towarów. Czytaj więcej


Zakład Inżynierii jakości
dr inż. Damian Dubis – Kierownik Zakładu
mgr Iwona Wajs – Sekretariat
tel: 13 43 755 80
e-mail: ig@kpu.krosno.pl
Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno