Doskonały wybór

Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie – kierunek dla wymagających,
ambitnych i praktycznych studentów!Możliwości zatrudnienia

Absolwenci Inżynierii Jakości
mogą zajmować stanowiska:

 • Laborant
 • Technolog
 • Inżynier Jakości
 • Inżynier procesu 
 • Pełnomocnik ds. systemu ISO
 • Specjalista ds. jakości Specjalista ds. LEAN 

Następnie, możesz awansować
na stanowiska takie jak:

 • Kierownik / Dyrektor Jakości
 • Kierownik / Dyrektor Produkcji
 • Kierownik / Dyrektor Laboratorium
 • Menedżer ds. jakości (Quality manager)
 • Główny Specjalista ds. Systemów Zarządzania

W dzisiejszych czasach jakość produktów odgrywa kluczową rolę na rynku, a klienci stają się coraz bardziej wymagający. W związku z tym producenci muszą sprostać temu wyzwaniu i oferować coraz lepsze wyroby. Aby temu sprostać, potrzebują wysoko wykwalifikowanych inżynierów jakości. Jeśli interesujesz się tematem jakości produktów, i chcesz zyskać wiedzę i umiejętności w tym obszarze, to kierunek Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie jest dla Ciebie idealnym wyborem.

Kompleksowe kształcenie

Kierunek Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie zapewnia kompleksowe kształcenie, które obejmuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: jakości wyrobów przemysłowych i żywnościowych, systemów zarządzania i zapewnienia jakości, wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością, projektowania wyrobów, oceny jakości produktów, analizy i badania rynku, marketingu produktów czy logistyki towarów. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zawodowej m.in. jako specjaliści działów kształtowania i oceny jakości czy audytorzy systemów zarządzania jakością.

Bogaty program praktyk

Kształcimy praktycznie, oferując bogaty program praktyk. Studenci odbywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach branży spożywczej i przemysłowej, w których prowadzone są procesy wytwarzania produktów i w których funkcjonują systemy zarządzania jakością. Dzięki temu, nasi studenci zyskują nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne doświadczenie, co stanowi cenny atut na rynku pracy.

Certyfikaty i szkolenia

Studenci Inżynierii Jakości w Przedsiębiorstwie mają możliwość uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego i/lub pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP, poprzez udział w szkoleniu organizowanym przez przedsiębiorstwo współpracujące z uczelnią. Cena szkolenia dla studenta jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Ponadto, istnieje możliwość odbycia kursu obsługi programu AutoCAD, którego ukończenie jest potwierdzone certyfikatem.


Ekskluzywne perspektywy zawodowe

Absolwent Inżynierii Jakości w Przedsiębiorstwie posiada kwalifikacje do pracy w małych, średnich i dużych zakładach przemysłowych i ispożywczych, w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych, organach nadzoru urzędowego, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i projektowych, w firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach handlowych, oraz jako niezależny ekspert. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej firmy oraz podjęcia studiów II stopnia.


Specjalizacje na miarę potrzeb rynku

Kierunek Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie oferuje specjalizacje, które pozwalają na dostosowanie swojego wykształcenia do wymagań rynku. Studenci mają do wyboru specjalizacje z doskonalenia jakości lub logistyki towarów. Pozwala to na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, co zwiększa atrakcyjność na rynku pracy.

Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie to kierunek dla wymagających, ambitnych i praktycznych studentów, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie jakości produktów i systemów zarządzania jakością. Dzięki bogatemu programowi praktyk, certyfikatom i szkoleniom, a także wysokim perspektywom zawodowym, studenci zyskują konkurencyjne atuty na rynku pracy.

Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie to kierunek, który nie tylko zapewnia wykształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy, ale również pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania jakością produktów. Studenci Inżynierii Jakości będą mieli okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty zarządzania jakością, ale także zdobyć doświadczenie w pracy z narzędziami i systemami wykorzystywanymi w codziennej praktyce.

W ten sposób nasi absolwenci będą mieli przewagę na rynku pracy, ponieważ będą gotowi na praktyczne wyzwania, z którymi spotkają się w swojej przyszłej karierze zawodowej. Ponadto Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie to kierunek, który nieustannie się rozwija, co oznacza, że nasi absolwenci będą mieć dostęp do najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie zarządzania jakością produktów. Wybierając ten kierunek, przyszli studenci będą mieli nie tylko pewność stabilnej i perspektywicznej przyszłości, ale również okazję do ciągłego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.


Możliwości kariery zawodowej

Zakładach produkujących wyroby przemysłowe takich jak: producenci części samochodowych i lotniczych, producenci detali z metalu, fabryki mebli, huty szkła, zakłady z branży tworzyw sztucznych, producenci kosmetyków i wiele innych

Przedsiębiorstwach produkujących żywność

Laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów

Jednostkach kontrolno-pomiarowych lub doradczych i projektowych

Organach nadzoru urzędowego

Firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach handlowych

Autonomicznie jako niezależny ekspert


Wybierając kierunek Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie,
inwestujesz w swoją przyszłość zawodową!

Obecnie od ponad 3 lat pracuję na stanowisku Specjalisty Logistyki w dużej firmie produkującej podłogi drewniane. Na co dzień nadzoruję pracęwszystkich magazynów w których pracujeponad 40 osób

Kinga Śnieżek

Inżynier Jakości

Wbrew panującym stereotypom studia pozwalają na zdobycie pracy na wymarzonym stanowisku oraz na wysoki rozwój osobisty. Zachęcam wszystkich do wyboru kierunku Absolwent krośnieńskiej Uczelni.

Patryk Nowak

Kontroler Jakości

Odpowiadam za jakość, logistykę oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dzięki pozyskanej edukacji skutecznie zgłosiłem i wdrożyłem 3 projekty KAIZEN z zakresu jakości, BHP, oraz informatyki.

Patryk Soliński

Przedsiębiorca

Osoby posiadające kwalifikacje inżyniera jakości są bardzo poszukiwane na rynku pracy, a ich wynagrodzenie należy do jednych z najwyższych w sektorze przemysłowym. Wybierając kierunek Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie, inwestujesz w swoją przyszłość zawodową i możesz mieć pewność, że po ukończeniu studiów będziesz miał szerokie możliwości rozwoju oraz stabilną i dobrze płatną pracę.

Po ukończeniu studiów będziesz potrafił/a identyfikować problemy jakościowe w procesach produkcyjnych oraz proponować i wdrażać rozwiązania. Będziesz także umiał/a oceniać skuteczność działań podjętych w celu poprawy jakości produktów oraz wprowadzać ulepszenia.

Pracując na stanowiskach związanych z Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie, będziesz miał/a szansę współpracować z przedsiębiorstwami z różnych branż, od przemysłu motoryzacyjnego, przez elektronikę, po produkcję żywności. Będziesz mógł/a wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w celu wprowadzania zmian, poprawy jakości produktów oraz zapewnienia zadowolenia klientów.

Studia na kierunku Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie to także doskonała okazja do rozwoju osobistego i zawodowego. Nauczysz się pracy w zespole, podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów. Będziesz miał/a okazję zdobyć praktyczne doświadczenie poprzez udział w projektach badawczych oraz stażach w przedsiębiorstwach. To wszystko sprawi, że po ukończeniu studiów będziesz gotowy/a na podjęcie wyzwań związanych z Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie.

Nie zwlekaj, zapisz się na kierunek Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie i zdobądź niezbędne umiejętności oraz wiedzę, aby osiągnąć sukces w swojej karierze zawodowej.