Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami branży turystycznej i rekreacyjnej, organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych realizowanych dla różnych grup; umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów; wiedzę o procesie komunikowania się obejmującą znajomość technik komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz systemów komunikacji. Czytaj więcej


Zakład Turystyki i Rekreacji
dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – Kierownik Zakładu
inż. Wanda Durał – Sekretariat
tel. 13 43 755 60, fax: 13 43 755 61
e-mail: ik@kpu.krosno.pl
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno
Pokój 8 B