Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne to innowacyjny program, który przygotuje studentów do pracy w obszarze ochrony i bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, analizy zagrożeń, ochrony informacji, aspektów prawnych oraz zarządzania ryzykiem. Czytaj więcej


Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Kierownik Zakładudr. hab. Mirosław Kwieciński, prof. PANS w Krośnie
Sekretariat: inż. Wanda Durał
tel. 013-43-755-60, fax: 013-43-755-61
e-mail: ik@pans.krosno.pl
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno