Absolwenci kierunku Wychowanie fizyczne uzyskują wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Mogą podejmować pracę w instytucjach oświatowych, kultury fizycznej i rekreacyjno–sanatoryjnych  oraz po ukończeniu studiów II stopnia  jako nauczyciele wychowania fizycznego. Czytaj więcej


Zakład Wychowania Fizycznego
mgr Grzegorz Sobolewski  – Kierownik Zakładu
inż. Wanda Durał – Sekretariat
tel. 13 43 755 60, fax: 13 43 755 61
e-mail: ik@kpu.krosno.pl
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno
Pokój 8 B