dr inż. Tomasz Pytlowany

Zakład Budownictwa


Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki: konstrukcji budowlanych żelbetowych i sprężonych, projektowania, MES, badań i ocen stanu technicznego, wzmacniania, rekonstrukcji, niezawodności konstrukcji budowlanych, ocen bezpieczeństwa, trwałości, analizy ryzyka, statystycznej kontroli jakości materiałów, wyrobów, elementów i konstrukcji, fortologii – teorii oddziaływań na konstrukcje obiektów budowlanych. Jest autorem i współautorem ponad 20 publikacji naukowych.