Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć obowiązujący w semestrze letnim 2020/2021

Uwaga! Harmonogram zajęć może ulec drobnym zmianom. Proszę śledzić aktualizacje.

Ostatnia aktualizacja: 31.03, godz. 14.30, dot. II roku st, specj. Inf. Syst.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy: bernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl

Terminy seminariów dyplomowych w semestrze letnim 2020/2021 na studiach niestacjonarnych dla II roku

Tydzień B, tj. tydzień z **, tydzień A, tj. tydzień z *